Login
Quick Search
Contact us for more info on Future-Fun CAPS Content and Assessments e-Publications
TESTIMONIAL
ACE Tehillah Skoolhoof baie tevrede met Skillspro CAT manuals Added on 25 February 2013

Aan die SKILLSPRO kurrikulum ontwikkeling “span”

 Ek wil net baie dankie se aan Skillspro vir die uitstekende CAT leermateriaal wat ontwikkel is ter ondersteuning van die NSC silabus. Sonder hierdie materiaal sou dit baie moeilik gewees het om ons twee matrieks verlede jaar vir die NSC eksamen voor te berei.

 Vanuit ‘n ACE omgewing was dit ‘n groot uitdaging om ons matrieks voor te berei vir die eksamen. Ons het net 18 maande gehad om die Graad 10 – 12 werk te doen (sonder ‘n gekwalifiseerde CAT onderwyser.) Beide leerders slaag, met een leerder wat bo 80% behaal, en die ander kandidaat 46%.  Ons SBA take is deur een van die hoerskole in die omgewing gemodereer. Die terugvoer was dat die werk van baie goeie gehalte was!

 Ek heg ook aan ‘n opsomming van die punte behaal vir die eksamensentrum. [Tehillah was ‘n onafhankilike eksamen vir die Dept wat ook “buite” (deeltydse) kandidate geakkomodeer het.] Die terugvoering van hierdie ander kandidate was dat daar baie aspekte in die vraestelle was wat nie deur die kurrikulum materiaal wat hul gebruik het, gedek was nie. Die kandidate van Tehillah se gemiddeld was 34% bo die gemiddeld van die ander kandidate!!

 Weereens, baie baie dankie vir die uistekende produk wat deur julle ontwikkel is.

 Vriendelike groete

Elbeth Pretorius

Skoolhoof..