Login
Quick Search
Contact us for more info on Future-Fun CAPS Content and Assessments e-Publications
TESTIMONIAL
Laerskool Langebaanweg Added on 08 November 2008
Graag deel ek ons ervaring van Futurekids deur na die volgende basiese behoeftes van die mens te verwys:

1.  Oorlewing (Survival) :Die opleiding van ons leerlinge, dmv Futurekids, om rekenaargeletterd te wees, gee vir hulle die vermoë om reeds vanaf 'n vroeë ouderdom in die tegnologiese wêreld te kan oorleef.  Hulle kan selfs al hul ouers en onderwysers met raad bedien en  projekte doen.

2.  Pret (Fun):Die lesse is so ontwerp dat dit pret is vir die  leerlinge.  Die entoesiasme en ywer waarmee die kinders die verskillende aspekte leer en bemeester spreek daarvan dat   Futurekids 'n groot mate van genot verskaf.
 
3.  Liefde en geborgenheid (Love and belonging): Die verskillende groepe waarin die klasse verdeel is tydens hul    Futurekids klasse verskaf vir hulle 'n gevoel van eenheid.  Wanneer die     Futurekids lesuur aanbreek, staan die groep spontaan op en herinner mekaar dat dit hulle beurt is om te gaan.
 
4.  Vryheid (Freedom): In die Futurekids kurrikulum is daar soveel ruimte dat elke kind sy persoonlike vryheid kan uitleef en tentoonstel.  Omdat Futurekids verwyder is van die "slaag of druip" konsep soos in die normale skoolvakke, verskaf dit die leerlinge die vryheid om te waag en doen     soos hy dit sien. 
 
5.  Mag (Power): Rekenaargeletterdheid soos aangebied deur Futurekids bemagtig die kind om met selfvertroue die rekenaar met al sy fasette te kan gebruik. Die positiewe uitwerking wat die suksesse van die Futurekidsklasse bewerkstellig, kan nie genoeg beklemtoon word nie.  Sukses ontsluit die innerlike krag/mag van die kind. Sodoende het dit 'n positiewe effek op die kind se selfbeeld.
 
Nogmaals dankie vir wat julle doen.
 

Mnr. Pierre Deetlefs
Skoolhoof,
Laerskool Langebaanweg