Login
Quick Search
Contact us for more info on Future-Fun CAPS Content and Assessments e-Publications
TESTIMONIAL
Vryburg Voorbereidingskool Added on 08 November 2008
Dit is met groot nostalgie maar ook groot trots dat ek terugdink aan Julie 1997 toe ons sentrum vir die eerste keer geoepen is.  

Tydens 'n geselligheid op 14 Julie was die eienaar van Vryburg Futurekids, Mnr. Gustav Janse van Rensburg, die sentrum bestuurder Mnr. Marius du Randt, en die sentrum onderwyseres Mev. Elza van Zyl teenwoordig, saam met 'n hele aantal gaste en beheerliggaamlede. Tydens die geleentheid het Gustav o.a. gesê " Futurekids is filling a critical need for children growing up in an information age." Hoe waar is sy woorde nie vandag nie. 

In die meer as 11 jaar, het die Futurekids sentrum van krag tot krag gegaan en het rekenaar tegnologie 'n onlosmaaklike en integrale deel van ons skool geword. 

Oor die afgelope 11 jaar het meer as 5000 leerders die voorreg gehad om rekenaar geletterd te word. Later was daar groot klem gelê op integrasie met groot sukses. Dankie aan Futurekids (Skillspro) en al sy baanbrekers wat die werêld vir ons kinders oopgemaak het.

Ons salueer u!
Vriendelike groete.

T.L. de Koning
(Skoolhoof)