Login
Quick Search
Contact us for more info on Future-Fun CAPS Content and Assessments e-Publications
TESTIMONIAL
Laerskool Gill Added on 08 November 2008
Ek wil Futurekids bedank vir die ondersteuning wat ek en Gill Laerskool ontvang het gedurende die drie jaar wat ek by Futurekids betrokke is.
 
Die African Adventures leerplanne is werklik puik en kan sonder veel moeite aangepas word vir plaaslike situasies.
 
Hou so aan.
 
Gerrie Scheepers
Laerskool Gill
 
LAERSKOOL GILL - 30 JAAR OF 54 JAAR OUD ?
 
 Na aanleiding van die bespiegelinge oor die werklike ouderdom van William Oats sal die volgende stukkie geskiedenis van Laerskool Gill ook vir die lesers interessant wees.
 
Laerskool Gill, soos wat hy vandag lyk, dws die geboue en die naam Laerskool Gill , is vanjaar 30 jaar oud. Die Voorbereidingskool, soos die ou gedeelte van die gebou bekend gestaan het, is egter 54 jaar oud. Die geskiedenis tot die uiteindelike ontstaan van Laerskool Gill is egter baie ouer.
 
Hieronder volg dan die verkorte Geskiedenis van die skool.
 
SKOOLGESKIEDENIS
 
AGTERGROND
 
1826 - Die eerste staatskool word in Somerset-Oos geopen. Mnr Caldecott was die eerste hoof met ‘n salaris van R160 per jaar. Op hierdie stadium was daar ook drie privaatskole waarvan twee net vir dogters.
 
1869 - Maart – Gill Kollege word ingewy.
 
1882 - September – Bellevue Seminarie word ingewy.
            Die Kindergarten (Sub A en B) vir seuns en dogters was te Bellevue.
            In St 1 het seuns na Gill gegaan terwyl dogters in Bellevue agtergebly het.
 
(Hofmeyerskool in Pauletstraat is gestig vir behoeftige leerlinge – Sub A tot St 6. Leerlinge word gehuisves in die Goeie Hoop Koshuis in Pauletstraat. Plaaslik was ook ‘n weeshuis wie se kinders ook in bogenoemde skool gehuisves word.)
 
1943 - Skool in die Vlei word gebou vir Sub A en B seuns en dogters . Mej. Kielblock is hoof van diè skool en Bellevue Meisieskool gesamentlik.
 
1944 - Hofmeyerskool en Skool in die Vlei amalgameer. Mnr George Rossouw word hoof van die skool.
 
1952 - Maart – Bogenoemde skool sluit as gevolg van die nat toestande in die “Vlei”.
 
1952 - Nuwe Voorbereidingskool word Suid van Gill Kollege gebou.
            18 Oktober – hoeksteen word gelê deur die Administrateur, Mnr P J Olivier.. Mnr George Rossouw word aangestel as hoof van die skool.
 
1953 - April – leerlinge en onderwysers neem intrek in die nuwe skool. Voorbereidingskool.
 
1960 - Mnr Rossouw tree af, word opgevolg deur Mev de Wet.
 
1962 - Mev de Wet verlaat die skool en word opgevolg deur Mej Olivier, oud kindertuininspektrise.
 
1963 - Julie – Mnr Gert Smit word hoof van Voorbereidingskool.   Voorbereidingskool strek tot by St 2. Daarvandaan het die seuns na Gill Kollege gegaan en die dogters na Bellevue.
 
1965 - Gill Kollege (seunskool) en Bellevue (meisieskool) amalgameer St 3, 4 en 5 klasse skuif oor na Bellevue met Mev van Rouendal as hoof.   Sy word opgevolg deur Mnr Niek Viljoen (later hoof van Gill Kollege).
 
            Situasie nou : Sub A tot St 2 :           Voorbereidingskool
                                      St 3 tot St 5    :            Bellevue
                                      St 6 tot St 10 :            Gill Kollege
 
1973 - Januarie – Voorbereidingskool en Bellevue amalgameer en staan steeds bekend as Voorbereidingskool. Mnr Gert Smit – hoof van die Voorbereidingskool word hoof van diè skool en Mnr Niek Viljoen – hoof van Bellevue – word hoof van Hoërskool Gansbaai.
 
Op hierdie stadium vind uitbreidings by die Voorbereidingskool plaas en die senior leerlinge moes aanbly by Bellevue totdat die geboue voltooi is. Mnr Smit hanteer albei skole.
 
 ‘n Naam en kleredrag vir die nuwe geamalgameerde skool was nou ter sprake. Laerskool Gill en Gill Kollege se kleure is alreeds in 1972 deur Mnr Viljoen voorgestel en in beginsel so deur Gill Kollege aanvaar.   Die naam, Laerskool Gill, Gill Primary, word amptelik op 22 Junie 1973 deur die Departement goedgekeur.
 
1976 - Januarie – al die leerlinge word onder een dak by die Laerskool Gill gehuisves. Amptelike inwyding van Laerskool Gill vind plaas op 21 Mei en word waargeneem deur Mnr P.J. le Roux, oud inspekteur van die Cradock omgang.
 
VORIGE SKOOLHOOFDE :
 
Mnr Gert Smit                       Vanaf 1963 tot 1975 – hoof van Voorbereidingskool.
                                                Vanaf 1976 tot 1992 - hoof van Laerskool Gill tot aftrede
 
Mnr André du Toit :               1993 – 1996 - neem pakket
 
Mnr Deon Bekker :                 1997 - 
(oud leerling van
Laer- en Hoërskool Gill)