Login
Quick Search
Contact us for more info on Future-Fun CAPS Content and Assessments e-Publications
TESTIMONIAL
Laerskool Kabega Added on 08 November 2008
Sedert Laerskool Kabega se ontstaan in 1964 begin het, het die skool van 'n klein begin gegroei tot 'n skool met 'n leerlingtal van 750 plus.
 
Kabega Primêr is al 10 jaar betrokke by Futurekids. Die voorgestelde lesse word aangepas om aan te sluit by die onderrigmateriaal in die onderskeie grade.  Die African Adventures silabusse wat aangepas is om die 'JIT' werkswyse te volg, het nuwe minder rigiede struktuur na die klaskamer gebring. Basiese vaardighede word nog steeds klassiek onderrig, maar waar die geleentheid hom voordoen word die leerling bevoordeel deur die leeroomblik.
 
Ons skool bedien ook twee pre-primêre skole in die nabye omgewing. Futurekids het ook hierdie leerleemte aangespreek en 'n spesiale werkprogram vir hierdie leerders ontwerp.
 
Die skool se missie is om die leerders binne 'n Christelike etos op te voed terwyl geloofsverdraagsaamheid aan alle gelowe betoon word.

Terése Joubert